CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÀNH THIÊN

77/2013/QĐ-TTG - QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
(14/04/2016)

Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, thực hiện chức năng điều tra cơ bản, dự báo, thông tin tư liệu khí tượng thuỷ văn, quan trắc môi trường không khí và môi trường nước, quan trắc định vị sét, giám sát biến đổi khí hậu phục vụ phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng trên phạm vi cả nước; tổ chức thiện hiện các định vụ công khác theo quy định của pháp luật.

Link download: 77/2013/QĐ-TTg

CÁC TIN KHÁC