CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÀNH THIÊN

TUYỂN DỤNG

LÁI XE CÔNG TY (01 người)
LÁI XE CÔNG TY (01 người)

Lái xe công ty (01 người)

PHỤ TRÁCH NHÂN SỰ - HÀNH CHÍNH (01 người)
PHỤ TRÁCH NHÂN SỰ - HÀNH CHÍNH (01 người)

Tuyển dụng Phụ trách Nhân sự - Hành chính

NHÂN VIÊN GIẢI PHÁP - CHÀO THẦU (BID - PROPOSAL) (SL: 01 người)
NHÂN VIÊN GIẢI PHÁP - CHÀO THẦU (BID - PROPOSAL) (SL: 01 người)

Tuyển dụng Nhân viên Giải pháp - Chào thầu (Bid - Proposal)

 CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ DỰ ÁN (SL: 02 người)
CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ DỰ ÁN (SL: 02 người)

Tuyển dụng Chuyên viên Quản lý dự án

KỸ SƯ ĐIỆN/ KỸ SƯ LẬP TRÌNH/ KỸ SƯ MÔI TRƯỜNG (SL: 04 NGƯỜI)
KỸ SƯ ĐIỆN/ KỸ SƯ LẬP TRÌNH/ KỸ SƯ MÔI TRƯỜNG (SL: 04 NGƯỜI)

Tuyển dụng Kỹ sư điện/ Kỹ sư lập trình/ Kỹ sư môi trường

TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT - QUẢN LÝ DỰ ÁN (SL: 01 người)
TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT - QUẢN LÝ DỰ ÁN (SL: 01 người)

tuyển dụng Trưởng phòng kỹ thuật - Quản lý dự án