CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÀNH THIÊN

TELEMETRY

TROLL Link 201 Telemetry System
TROLL LINK 201 TELEMETRY SYSTEM

 TROLL Link 201 Telemetry System

TROLL Link 201 là hệ thống truyền dữ liệu từ xa theo thời gian thực thông qua mạng vệ tinh Iridium. Mạng vệ tinh Iridium lầ lựa chọn tối ưu tại các vị trí không có tín hiệu nào của mạng. 

Các tính năng:

  • Cấu hình hệ thống từ xa
  • Truy cập vào dữ liệu qua trung tâm dữ liệu online In-Situ
  • Báo động theo thời gian thực
  • Kết nối thiết bị chắc chắn

Lợi ích: 

  • Tiết kiệm thời gian: Truy cập dữ liệu từ bất kì địa điểm nào có kết nối Internet
  • Đảm báo việc chia sẻ dữ liệu cộng đồng: cung cấp dữ liệu trực quan cho cộng đồng sử dụng trung tâm dữ liệu In-Situ
  • Báo động theo thời gian thực, thông qua tin nhắn SMS, email hoặc điện thoại với sự kiện mà người dùng cài đặt

 Download Catalogue 

 

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN