CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÀNH THIÊN

QUY CHUẨN VIỆT NAM

khi thai san xuat xi mang
QCVN về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng

Quy chuẩn này quy định nồng độ tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải công nghiệp sản xuất xi măng khi phát thải vào môi trường không khí.

lu
QCVN về dự báo lũ

Quy chuẩn này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu; tổ chức, cá nhân dự báo lũ, đánh giá chất lượng dự báo lũ trên lãnh thổ Việt Nam.

do-khi-thai-ong-khoi
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện

Quy chuẩn này quy định nồng độ tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải công nghiệp nhiệt điện khi phát thải vào môi trường không khí.

Khi thai cong nghiep
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ

quan-trac-ong-khoi
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ

Suong mu TP HCM
QC KTQG về chất lượng không khí xung quanh

QC KTQG về chất lượng không khí xung quanh

Phun thuoc bao ve thuc vat
QC KTQG về dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật trong đất

QC KTQG về dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật trong đất

O nhiem moi truong dat
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất

Lo dot chat thai y te
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn y tế

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn y tế

cao su
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên