CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÀNH THIÊN

NGHỆ AN XỬ PHẠT 34 DOANH NGHIỆP KHOÁNG SẢN
(26/03/2018)

Ông Nguyễn Hữu Tam – Phó Chánh thanh tra Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành cho biết, hầu hết các doanh nghiệp được đoàn kiểm tra đều có vi phạm, trong đó có những doanh nghiệp mặc dù hồ sơ thủ tục chưa đầy đủ nhưng vẫn hoạt động khai thác khoáng sản.

Cụ thể, đối với các doanh nghiệp được cấp phép khai thác cát sỏi, đoàn phát hiện có những vi phạm trong công tác bảo vệ môi trường như không thực hiện quan trắc môi trường, không có hố thu gom rác thải, đặc biệt là rác thải nguy hại, còn để chất thải như dầu mỡ xả ra ngoài môi trường. Nhiều doanh nghiệp khai thác vượt ra ngoài ranh giới được cấp phép, không duy trì mốc giới, khai thác vượt quá trữ lượng.
 
Đối với các doanh nghiệp khai thác đá, đất sét, đoàn phát hiện nhiều doanh nghiệp khai thác không đúng thiết kế được phê duyệt. Một số mỏ khai thác vi phạm về an toàn lao động như còn để đá treo, không có biện pháp khắc phục ngay những nguy cơ có thể gây tai nạn lao động; không huấn luận hoặc huấn luyện không đầy đủ về an toàn lao động cho người lao động.
 
Đặc biệt, đoàn kiểm tra còn phát hiện nhiều doanh nghiệp mặc dù đã được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác mỏ nhưng chưa nộp tiền ký quỹ bảo vệ môi trường, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định. Có doanh nghiệp chưa có quyết định cho thuê đất, thuê mặt bằng để mở bến thủy nội địa nhưng vẫn tiến hành kinh doan, khai thác.
 
Qua đợt kiểm ra, đoàn cũng kiến nghị UBND tỉnh tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong công tác cấp giấy phép khai thác mỏ, thuê đất theo hướng nhanh gọn, đơn giản nhưng đúng quy định pháp luật.

Theo monre.gov.vn
 
CÁC TIN KHÁC