CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÀNH THIÊN

TRẠM QUAN TRẮC THỦY VĂN
(10/06/2014)

 

Công ty Thành Thiên cung cấp giải pháp quan trắc thủy văn với các đặc tính kỹ thuật như sau:

  • Tiêu thụ năng lượng thấp, có thể sử dụng năng lượng mặt trời
  • Hệ thống tích hợp datalogger để lưu trữ dữ liệu, truyền dữ liệu bằng giải pháp truyền thông không dây GSM/GPRS.
  • Chi phí bảo dưỡng thấp, dễ dàng bảo trì và thay thế
  • Hệ thống có chức năng cảnh báo lũ

 Các thông số đo:

  • Mức nước: (khoảng đo: 0 – 40 m; độ chính xác: <±0.05 % FS)
  • Lưu lượng nước (Khoảng đo: -10 m/s – +10 m/s; độ chính xác: 1% giá trị đo)
  • Nhiệt độ nước (Khoảng đo: -5 – 50 oC; độ chính xác: ± 0.1 oC)

 Xem thêm : Quan trắc nước ngầm, Quan trắc nước, Giám sát phát thải

CÁC TIN KHÁC