CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÀNH THIÊN

PHẦN MỀM QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
(10/06/2014)

Công ty Thành Thiên cung cấp phần mềm quản lý môi trường bao gồm các chức năng sau:

- Hiển thị giá trị các chỉ tiêu chất lượng môi trường trên bản đồ tại vị trí lắp đặt thực tế trên nền bản đồ Google.
- Hiển thị tất cả các trạm quan trắc trên một bản đồ GIS (vector)
- Quản lý dữ liệu theo thời gian thực, lưu trữ dữ liệu và truy suất số liệu theo yêu cầu
- Có khả năng kết nối và hiển thị cho 40 trạm, có khả năng mở rộng.
- Khả năng cập nhật dữ liệu iHistorian vào đồ thị từ file download của các trạm trong trường hợp bị mất dữ liệu do lỗi kết nối mạng hay máy tính trung tâm bị sự cố.
- Dữ liệu sẽ được lưu trữ tại một thư mục, tránh mất dữ liệu trong trường hợp hỏng Windows
- Cơ sở dữ liệu theo chuẩn, dễ dàng truy xuất để đưa vào cơ sở dữ liệu của cơ quan quản lý
- Hiển thị dữ liệu theo dạng đồ thị và bảng tính với các loại line, color, bar, scale và background
- Tính toán theo các hàm số học và logic
- Báo cáo tự động và định kỳ theo các định dạng Excel, Word, text, html, bitmap hoặc gif
- Có phần mềm xử lý số liệu, mô hình hóa, cảnh báo nâng cao
- Khả năng đọc và xuất các định dạng file raster và vector (JPEG, GIF, ESRI .shp, bitmap .bmp, Autocad .dxf và MapInfo)
- Khả năng mô tả đối tượng ở 5 dạng: Region. Line, Circle, Point and Annotation (texts).
- Khả năng chỉnh sửa và trình bày bản đồ
- Hỗ trợ xây dựng kế hoạch, quy hoạch, chiến lược khi đánh giá phát thải (theo top-down và bottom-up)
- Thực hiện các kịch bản mô phỏng phát thải, lan truyền ô nhiễm khác nhau
- Có khả năng cài đặt để điều khiển từ xa các trạm quan trắc theo 2 chế độ: tự động (auto) và bằng tay (manual).
- Các thông báo cảnh báo sẽ xuất hiện ngay lúc có cảnh báo và được lưu lại trong cơ sở dữ liệu và có thể truy xuất
- Truy cập dữ liệu từ xa qua mạng LAN hoặc Internet
- Tích hợp chức năng Modem VPN
- Khả năng chia sẻ dữ liệu cho các máy tính từ xa
- Có thể truy cập dữ liệu (được phân chia rõ quyền hạn) mọi lúc, mọi nơi mà không cần phải cài đặt phần mềm, khóa cứng
- Cùng một lúc sẽ có 2 users truy cập vào máy chủ dữ liệu qua Account/ Password
- Khả năng mở rộng nâng cấp số máy truy cập từ xa trong tương lai
 
Xem thêm : Giám sát phát thải, Quan trắc nước ngầm, máy đo chất lượng nước đa chỉ tiêu
CÁC TIN KHÁC